Hypotheek Tips om rekening mee te houden

Meefinancieren van energiebesparende voorzieningen


Het financieren van energiebesparende voorzieningen via een hypotheek mét NHG is vanaf nu makkelijker. Huizenkopers hoeven voor de hypotheekaanvraag alleen nog maar een kostenspecificatie van deze voorzieningen aan te leveren, naast het taxatierapport dat is uitgebracht door tussenkomst van een gecertificeerd validatie-instituut dat tevens een 'aangeslotenen overeenkomst' heeft gesloten met Stichting Taxatie en Validatie.

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de organisatie achter NHG, hoopt met deze aanpassing in haar voorwaarden woningverduurzaming te stimuleren.

Noodzaak tot verduurzaming

Steeds meer mensen zijn overtuigd van het nut en de noodzaak om hun woning te verduurzamen met bijvoorbeeld extra isolatie of zonnepanelen. Woningeigenaren dragen zo hun steentje bij aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Bovendien zorgen veel energiebesparende maatregelen voor lagere woonlasten. Als diezelfde maatregelen ook nog leiden tot meer wooncomfort en misschien wel een hogere woningwaarde, is verduurzamen wel heel aantrekkelijk.

Al veel mogelijk met NHG

Voor woningverduurzaming bestaan al aantrekkelijke financieringsmogelijkheden. Zo mag er een hogere hypotheek worden afgesloten. De maximale hypotheek bij aankoop van een woning is 101% van de woningwaarde. Als de koper de woning wil verduurzamen, kan dit bedrag worden verhoogd tot 106% van de woningwaarde. Iedereen kan dus beschikken over een extra budget voor energiebesparende voorzieningen ter hoogte van 5% van de woningwaarde.

Aanpassing maakt het nog makkelijker

Natuurlijk moet aangetoond worden dat het geld daadwerkelijk voor energiebesparende maatregelen gebruikt wordt. Voorheen moest de aanvrager vooraf de offerte overleggen van de leverancier die de maatregel gaat uitvoeren. Dit bleek tijdrovend, in een toch al hectisch proces. In overleg met de markt en de overheid heeft het WEW vastgesteld dat ook een passende en verantwoorde hypotheek afgegeven kan worden op basis van een kostenspecificatie van de maatregel vooraf. De controle achteraf om vast te stellen of het geld daadwerkelijk aan energiebesparende maatregelen besteed is, blijft bestaan.

Wat verstaan we onder energiebesparende voorzieningen

Onder energiebesparende voorzieningen worden de voorzieningen verstaan zoals een HR ketel, gevel-, dak-, leiding- vloerisolatie, HR++ beglazing, energiezuinige kozijnen en/of deuren en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen, energiezuinige ventilatie inclusief hoog rendement ventilatoren, een warmtepomp, warmteterugwinning, een zonneboiler, zonnecellen of een combinatie hiervan. 
De kosten van de voorzieningen moeten blijken uit het taxatierapport en een specificatie van de geldnemer.  
Ten aanzien van energiebesparende voorzieningen geldt een depotverplichting voor het totale bedrag van de investering.
Het bedrag in depot dat niet is aangewend voor energiebesparende voorzieningen dient te worden afgelost op de lening.

Bron: Nationale Hypotheek Garantie
 

 

Ikhypotheekzo.nl is een initiatief van serviceprovider Finsys B.V. en staat ingeschreven onder K.v.K. 65066952

loader aanvraagformulier

U wordt doorgeleid naar het aanvraagformulier,
een moment geduld alstublieft!