Hypotheek Tips om rekening mee te houden

Hypotheek voor aankoop mét Nationale Hypotheek Garantie


Uitzendkrachten hebben meer mogelijkheden om een verantwoorde en betaalbare hypotheek met NHG af te sluiten. Nu kunnen zij met een perspectiefverklaring al na 1 jaar, op basis van hun huidige inkomen, een hypotheek met NHG krijgen.

Wat is een perspectiefverklaring? 

In een perspectiefverklaring verklaart het uitzendbureau dat het perspectief van de uitzendkracht op de arbeidsmarkt dusdanig is, dat hij zijn huidige inkomen naar verwachting blijft verdienen. Hetzelfde uitzendbureau specificeert het huidige inkomen in een werkgeversverklaring. Dit inkomen mag door geldverstrekkers, die aangesloten zijn bij de Stichting Perspectiefverklaring, gehanteerd worden als toetsinkomen voor de gehele looptijd van de hypotheek.

Hoe wordt een perspectiefverklaring uitgegeven? 

Heeft een uitzendkracht meer dan 52 weken gewerkt voor een door de Stichting Perspectiefverklaring gecertificeerd uitzendbureau? Dan kan hij een perspectiefverklaring aanvragen. Het uitzendbureau bepaalt het perspectief van de uitzendkracht aan de hand van:

  • een modelmatige arbeidsmarktscan;
  • een beoordeling van het dossier van de uitzendkracht, met daarin zaken als een bijgewerkt CV, referenties en beoordelingen;
  • een beoordeling van een persoonlijk (motivatie)gesprek.

Is het oordeel van het uitzendbureau positief? Dan wordt een perspectiefverklaring opgesteld die voldoet aan het standaardmodel van Stichting Perspectiefverklaring.

Hoe wordt het toetsinkomen vastgesteld? 

Het toetsinkomen wordt vastgesteld aan de hand van het huidige inkomen, zoals gespecificeerd in een werkgeversverklaring. De werkgeversverklaring en perspectiefverklaring moeten door hetzelfde uitzendbureau uitgegeven worden.

Wat zijn de kosten voor de perspectiefverklaring? 

Uitzendbureaus bepalen zelf of zij kosten die zij maken voor perspectiefverklaring doorberekenen aan de uitzendkracht.

Geldigheid van de perspectiefverklaring

Vanaf de dagtekening van de perspectiefverklaring is dit document zes maanden geldig. Binnen deze termijn moet de definitieve offerte zijn uitgebracht.

Kwaliteitswaarborging en de Stichting Perspectiefverklaring

De Stichting Perspectiefverklaring waarborgt de kwaliteit van de afgegeven perspectiefverklaringen.
Voor NHG is het verplicht dat de perspectiefverklaring is verstrekt door een hiertoe gecertificeerd uitzendbureau en dat de hypotheek is verstrekt door een geldverstrekker die aangesloten is bij de Stichting Perspectiefverklaring.
Of een uitzendbureau of een geldverstrekker is aangesloten bij de Stichting Perspectiefverklaring kan worden gecontroleerd op www.perspectiefverklaring.nl. 
 
Bron: Nationale Hypotheek Garantie
 

 

Ikhypotheekzo.nl is een initiatief van serviceprovider Finsys B.V. en staat ingeschreven onder K.v.K. 65066952

loader aanvraagformulier

U wordt doorgeleid naar het aanvraagformulier,
een moment geduld alstublieft!